РЕГИСТЪР НА ВЪРНАТИ ОТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА ЗА 2019 

 

РЕГИСТЪР НА ВЪРНАТИ ОТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА ЗА  2018 г.

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА МЕСТНИ РЕФЕРЕНДУМИ (42 KB)

 

РЕГИСТЪР НА ВЪРНАТИ ОТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА ЗА 2017 Г. (15 KB)