# 93 Изповед на вируса

август 19, 2020

Изповед на вируса

Аз съм Covid 19 –
да нямаш други болести,
освен мене.
Измий си ръцете,
но не заради мене –
заради своето дете невинно,
което трябва да погалиш.

Не съм виновен аз –
такъв в лаборатория
ме мен създадоха.
Не съм виновен аз, защото
аз нямам вашата свободна воля.
Но пак на някои от вас
донякъде приличам.

Приличам на избралите да вършат зло –
на провал обречен съм като тях.
С провала си като тях ще славя Бога,
Когото вие дързостно и скверно
наричате дърводелец, богохулник,
а Неговите раби – невежи роби.
Но Той е всъщност Свободата.

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.