# 92 Всички в които съм се влюбвала

август 19, 2020

* * *

Всички в които съм се влюбвала
ще видят този стих
и няма да се разпознаят,
защото любовта е споделена
болка за един.
Любовта е споделена нощ,
която продължава вечно,
за тези, които няма да се разпознаят,
И себе си не разпознават,
не помнят
онази дълга нощ
в Созопол
или в София, докато вали.
Или може би и те са като мен,
искат да забравят,
но не могат.
Затова се разминаваме,
за да сме сигурни, че
никога не ни е имало
сами в онази споделена нощ.

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.