# 85 Път

август 19, 2020

Път

По път на слаб ръка да подадеш
и плачещ да дариш с утеха.
Защо е тъжен ти да разбереш
скръбта му за да е по-лека.

Да спреш пропадащ в миг над пропастта
и той да стъпи на земята.
Да грееш като хиляди слънца
дори когато те обгръща мрака.

Душа широка Бог да ти е дал –
на теб измежду много други.
Със блясък ярък, мощен – на опал,
самото слънце да учуди.

Живота си един да посветиш
на нещо, но без капка корист.
Дори щом трудно е да победиш,
да следваш смело свойта орис.

Такива да са всички по света,
уви, не може да се случи –
коварна е човешката съдба
и всичко можеш да получиш.

Дали ще го приемеш ще решиш
и ще направиш своя избор.
По пътя дълъг ти ще продължиш
на сила щом намериш извор.

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.