# 84 И какво, ако утре…

август 19, 2020

И какво, ако утре…

И какво, ако утре умра!
Ако скоча в дълбокото, зная –
аз или ще изляза моряк,
или края ще сложа на края!

И какво, ако утре умра!
Лабиринтът избрах без да мигна!
Твърде скъп е експресният влак.
Искам с цяла душа да пристигна.

И какво, ако утре умра!
Всяка птица се учи на полет,
не защото и́ никнат крила,
а защото стреми се нагоре.

И какво, ако утре умра!
Може би вечно жив е човекът,
всяка крачка превърнал в следа,
и оставил след него…пътека.

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.