# 8 дива природа

август 20, 2020

дива природа

това място сякаш
виси
откъм обратна страна на планетата:
с мочурливи цветя – цъфтящи корени;
змии
абдикиращи
към по-справедлив ад –
никнат
като стръкове
в нечий предпоследен пейзаж

има такива места

там мирисът още е мирис –
гниеща шума;
сламки
изсмукващи
черепи:

пустота
пустота
пустота

тук си псе
което снове
и надушва
предустието
на смъртта

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.