# 78 Ти

август 19, 2020

Ти

Симпатия лицето ти разкри.
Глас умерен открои,
и черни си коси, докосна ти.

В очите ми сиуета ти се отрази.
Ръката ми улови
и стъпката направи ти.

Студеното сърце се разтопи,
води бликнаха със сълзи,
Пламъкът горещ се появи
и мисълта ми взе ти.

Сега далеч си …
Но мисълта за теб стои.
Не знам, ще те видя ли?
Но самота сърцето ми обви.
До следващият път уви.

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.