# 73 Не съумяхме

август 19, 2020

Не съумяхме да напишем стих, ни песен, ни щрих, сълза или въпрос. С духа на разгоряната ни есен, върху жаравата светът танцува бос. Навярно въглените ни го парят и претворявани дори така… Две есени от слънцето изгарят погалени с Божествена ръка. Не съумяхме… Да разкажем на живота нестихващия огън в теб и в мен. Обичаме с една едничка нота на свят за двама сътворен.

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.