# 70 БАЩА И СИН СЛАВЕЙКОВИ

август 19, 2020

БАЩА И СИН
СЛАВЕЙКОВИ

Изгрява пак луна над Трявна
и чувам песен на щурец.
А мойта радост- тук неявна,
гради в душата ми дворец.

Дворецът ми е поетичен
за двамата: баща и син.
От моя глас- за тях етичен,
изтръгва се едно: Амин!

Предал бащата на сина си
да пише словото с любов.
Да пише даже и в съня си
за мъките в живот суров.

Във песни нови да посява
и нежни дума за Любов.
Ветрец славейков да повява
в живота утрешен и нов!

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.