# 66 Относно щастието (Дали щастлив да бъда щях)

август 19, 2020

Относно щастието
(Дали щастлив да бъда щях)

Дали щастлив да бъда щях,
парите си ако не можех да пресметна,
ако пилеех ги със лекота и със замах,
задоволявайки прищявката поредна…

Дали щастлив да бъда щях,
ако имах скъпоценности, злата, бижута,
от семейство скромно аз ако не бях,
а от фамилия заможна и прочута…

Дали щастлив да бъда щях,
ако вместо в разнебитен блок панелен,
като английски принц в дворец живях –
задоволен, безгрижен и разглезен…

Дали щастлив да бъда щях,
ако не пътувах с автобус раздрънкан,
а комфортно в лимузината стоях –
дали… дали тогава щях да мрънкам?

Дали щастлив да бъда щях,
ако имах всичките богатства на земята?
Не знам, понеже пътя, който си избрах
е този на човешкото и на душата…!

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.