# 61 РОЖДЕСТВО

август 19, 2020

РОЖДЕСТВО

„Красотата не е друго, освен начало на ужаса”
Райнер Рилке

Не ми разказвай приказки, недей.
Не съм отдавна пъстрото вълшебство,
което стапя ледния иней
от миглите на остаряло детство.
И как да върна времето назад? –
накърших всички пръчици магични.
С тях стъкнах огън, пъдя онзи хлад,
проникващ от безкрайности космични.
Как искам да оспоря Райнер Рилке,
а вплитам красотата в трънен ужас…
И няма цяр в целебниците, билка
за сепсиса на хиляди заблуди.
Но днес е Рождество! В елхата спят,
блестят отново птици белокрили –
пластмасови, премръзнали. Мълчат.
За песен жива просто нямат сили.
Тъй тихо е. Небесна светлина
разлива ангел с менче сребролунно.
Окъпан става по-добър света,
за нощ макар, в очакване на чудо.
Е, хайде, разкажи ми, моля те,
Звездице будна, приказката своя.
Земята днес сълза е на дете…
За Мир, Живот и Красота те моли.

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.