# 55 Песъчинка от света

август 19, 2020

Песъчинка от света

Когато те постави на колене
на някой стар и прашен кръстопът,
поиска ли животът ти без време
сам да поемеш своя собствен път –
не го избирай кратък да е само,
такива всички търсят всеки ден,
но все се лутат, никъде не стигат,
живеят си живот обикновен.
Пътеката със пейки не поглеждай,
изглежда лесна аз това го знам,
но седнеш ли веднъж да си почиваш,
завинаги ще си останеш там.
Понякога е трудно да поемеш,
особено на някой кръстопът,
но ако искаш нещо да оставиш,
вземи най-стръмния от всички път!
Отмествай всеки камък, всяка пречка,
на тяхно място пейчица сложи,
че щом реши един да те последва –
да си поседне и да продължи.
Посей дръвче, да пази нека сянка,
че лятно време трудно се върви,
сложи табели, пътна маркировка –
най-хубав път от всички направи!
Че идваме на този свят за малко
и грях е да потъваш в празнота.
На този свят, приятелю, е жалко,
да не оставиш никаква следа!

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.