# 51 ОКТОМВРИ

август 19, 2020

ОКТОМВРИ

Октомври е суров и строг естет.
Той не прощава бягство от контура,
не хвърля поглед в грешна партитура,
не поощрява неритмичен ред.

Октомври е безжалостен критик.
Той всичко твърде лятно порицава,
ще се откаже зимата да съзерцава,
не ще допусне пролет в тоз триптих.

Октомври е трогателен слепец!
Той край с начало съчетава,
сезоните един в друг заличава.
Октомври е понякога творец.

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.