# 5 Ако беше…

август 20, 2020

Ако беше…
Ако беше мелодия, щях да те изтананикам.
Ако беше дъжд, щях да се намокря.
Или сън – тогава не бих се събудил.
Бих могъл да бъда цвете, ако ти си пролет.
Ако беше изповед, щях да повярвам.
Ако беше надежда, щях да чакам.
И аз щях да изгоря, ако беше пламък.

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.