# 48 БЪДИ

август 19, 2020

БЪДИ

Бъди искра,
духът на пламък оживял в нощта,
сияещ сред скалисти брегове
в прегръдката на тъмното море.

Бъди следа,
упътваща ме в мътна белота,
сред снежна буря като на шега,
вилнеейки погълнала света.

Бъди звезда,
сред черната вселенска широта,
когато рулят е строшен,
надеждата – мъждива и компасът – потопен.

Бъди стенание,
копнеж, наслада, упование,
покрито с капки пот изящно тяло –
последно соло на цигулка отшумяло.

Бъди живот
в погром, война, потоп…
сред болка, самота и отчаяние,
възраждайки погубено съзнание.

Бъди любов, бъди сърце,
бъди различни цветове,
нали след дъжд блести дъга –
неудържим поток от светлина…

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.