# 47 Заключена пролет

август 19, 2020

Заключена пролет

Магьосница със сили безмерни
рисува и възпява в мажорен лад,
роден от бликащи енергии,
творящ нов, различен свят –
истински, безукорен, неоспорим,
от естеството изначално неделим.
В песен, полъх, мирис, цвят богат,
пролетта превръща се в невидим праг,
между ад и рай, спомен и мечта.
Самодоволна и самодостатъчна,
размахва необезпокоявана поли,
щедро, милостиво тя дари
жизненост, вяра, сладки радости.
А ние, кротки, тихи, наблюдаваме
през рамка единствено допустима,
опасваща шедьовъра-картина.
През стъклата и четирите стени…

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.