# 46 Българийо

август 19, 2020

Българийо
Българийо, във теб засричах,
Годините си в теб броя,
във теб се клех, теб обичах,
във тебе искам, да умра!

И ако някога си ида
от тук внезапно и без време,
да пишат в моята партида:
Бе син на българското племе!

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.