# 44 ПОЛОЖЕНИЕ

август 19, 2020

ПОЛОЖЕНИЕ

И излязохме всички
да гледаме през прозорците.
Минават страхът и съпротивата,
помахват като кралицата,
покланят се леко
докато хващат букетите,
кимат с реквизирана признателност.

Едните прозорци – от страната на съпругата,
едните – от страната на младоженеца.

А по съседната напусната улица
едно детенце не успява да проходи…

Прелита клин от лебеди
и като цип разкопчава небесния свод –
падат бели конфети
и затрупват всички поравно.

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.