# 41 Лято

август 19, 2020

Лято

Тополова сянка по ръба на лятото
пълзи по колене.
Накъде ли е тръгнала в омарата ?
Спечени циганки-буци пръст
берат от трънаците шипки
да накърмят децата си,
и песента им със скъсан глас пълзи-
гущер по рижия кър.
Берачки на тютюн с тънеещи ръце
пластят катранено листата,
а в басмяните си рокли
крият блянове неразсипани.
Окъснели стада
се завръщат във пладнето
и разсипват мелодия от чанове.
Презрели пшениците
се ронят в залеза все още неожънати.
Лястовици със пресъхнали гърла
се молят за дъжд.
Тополова сянка по ръба на лятото.
Накъде ли е тръгнала ?

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.