# 39 Разсипване на песни

август 19, 2020

Разсипване на песни

И какво, че сега съм една Афродита,
и какво, че пристъпват гончии от юг
и какво, че край Етъра ситнят копита
и какво, че ми носят зелен изумруд.

И какво, че сега съм басмянопамидена
и какво, че в косите съм ябълков цвят
и какво, че съм в пладнето ситно къпинена
и се багря в един закъснял листопад.

И какво, че препридам със пръсти Всемира
и в косите сърма до сърма вретеня
аз осъмвам безсънна в Боруй и Егея
с песъчинките пъстри във песни звъня.

И какво, че разсипвам сълза по шамия
и какво, че сокаците дъхави чудя
и вървя през мегдана с дайре в икиндия
и смълчаните хорица честичко будя.

И какво, че с кобилица ситня от извор
и какво, че пренасям Света в бели менци
и какво , че забравям клетви от табор
с къкрещ смях нацъфтявам от бели кепенци.

И какво, че сега съм една Афродита,
и какво, че пристъпват гончии от юг
и какво, че край Етъра ситнят копита
и какво, че ми носят зелен изумруд.
И какво, че разсипвам си песните тук!

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.