# 33 Лебедите

август 19, 2020

Лебедите

По пурпурните небеса бледни,
алените облаци бавно плуват,
и слънчеви лъчи последни,
край тях неусмирени лудуват…
Като потоци светлина летящи,
те даряват хоризонта с красота,
разпалват пламъци пламтящи,
трептящи в магичната висота…
И с всяка минута хубавее небето,
от изгряващата Луна озарено,
сиянията й ти бръкват в сърцето,
от картината чудна пленено…
В едно езерце с вълнички нежни,
отразяващо залеза вълшебен,
плават си две птици белоснежни,
и сякаш танцуват валс неземен…
Лекия бриз им бавна песен нашепва,
сърцата им в едно щастливо се вплитат,
щастливо огънче в очите потрепва,
ефирно, внимателно, шийки преплитат…
Розата на изгрева се появява,
листчетата й синевата покриват,
слънцето златно вече изгрява,
а ангелските птици си отиват…

По пурпурните небеса бледни,
алените облаци бавно плуват,
и слънчеви лъчи последни,
край тях неусмирени лудуват…
Като потоци светлина летящи,
те даряват хоризонта с красота,
разпалват пламъци пламтящи,
трептящи в магичната висота…
И с всяка минута хубавее небето,
от изгряващата Луна озарено,
сиянията й ти бръкват в сърцето,
от картината чудна пленено…
В едно езерце с вълнички нежни,
отразяващо залеза вълшебен,
плават си две птици белоснежни,
и сякаш танцуват валс неземен…
Лекия бриз им бавна песен нашепва,
сърцата им в едно щастливо се вплитат,
щастливо огънче в очите потрепва,
ефирно, внимателно, шийки преплитат…
Розата на изгрева се появява,
листчетата й синевата покриват,
слънцето златно вече изгрява,
а ангелските птици си отиват…

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.