# 3 Утро

август 20, 2020

Утро
Колко е красиво утрото-
като бисерна роса!
Вън е пролет и ухае
на цветя ,реките сините,
тичат, като че ли
дирят вятъра.
Весело шумят липите,
щъркелите гонят залеза.
Само аз съм тъжна зад прозореца,
уморена в младостта си,
гоня в мислите си залеза,
дишам виртуално…
Младостта ми си отива,
като пясъчен часовник,
отброявам бавно дните.
Искам да се върна-
там на кея, до морето,
бриза морски да подгоня.
Вечер да броя звездите,
с водопади да се боря..
Искам като волна птица
да политна над града,
като приказна принцеса
да спася и днес света…

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.