# 24 зрение

август 20, 2020

зрение

моят Ангел Хранител
никакъв не се вижда
когато имам нужда
от него

аз го търся с моите очи
той ме търси с неговите

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.