# 23 Възкресение

август 20, 2020

Възкресение

Свода синее лъчисто огледален,
грее слънчогледово простора
и с поглед литвам до облака
в прегръдка нежна с песен
отварям райската пролетна порта!
Балкана разлистен от магия зелена
унесен с върбата плачеща шепти
и гората от извора бликаща реката!
Детелинова усмивка с иглика припна
авлигата прелиства с благата вест
за Вeлик ден – щъркели в гнездата!
Времето, като вятърна мелница
отвява болка и радост от душата,
песента на сърцето вдъхновява
местата ми по (цветущите)
друми. На юга – полъха божествен
търся през очите на Бога – Светлината!
С Вярата в Доброто – благословията
от Възкресение Христово живее —
една приказка вечна щастлива!

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.