# 22 Пред неделната ми врата

август 20, 2020

***
Пред неделната ми врата –
твоите обувки.
Носовете им
винаги сочат навън.
Приличат на
хипопотами,
смълчани в носталгия
по дивите пътища…
Влизаш.
Очите ти остават
върху носовете на обувките.
Пред вратата.

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.