# 212 убежище

август 4, 2020

часовете разполовяват човека
и вграждат нощта
като радиовълни
предаващи края на света

самотата е моето съществуване
тишината повтаря името ти
и се превръща в дом
където смъртта ни сънува

очите са безпощадна зима
която показва пътя
обратно в телата ни

ако четеш това
значи вече ни няма

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.