# 208 Бележка

август 4, 2020

Днес бях тук и слушах с все сила
птица премина през мен без страх
премина ядосано дете
завъртяха се кучета
с имена на спътници
с имена на пребити титани
ръкомахах за сбогом
без да си давам сметка
мога да повторя всяка дума
със същата скорост и нетърпение
вратите стигат до раменете ми
и продължават да се затварят
това тяло никога не е било
препятствие за други тела
белезите му утре
няма да послужат за нищо

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.