# 201 България е твоя път обречен

август 4, 2020

На Пенчо Славейков

Ти слово животворно в сърца ни разгоря

и свободата в песен живородна `я възпя!

България е твоя път обречен,
Балканът − твой покров и бран,
в съдбовност си белязан,
от Бог − творец избран!

Харизма-дан на нация велика,
ръстът ти – величав е той кат исполин,
България в жертва те извика,
да кръстиш в слово българския лик!

От твойто слово – огън разгоря,
народните души в искри възпламеня,
ти свяст запали в сърца,
да грейнат ярко кат слънца!

Животът твой – изстрадна песен,
прокуден в скръб от български земи,
ти кръстът свой – нелек понесе,
и пътя извървя – в жертвата обречен!

В душата ти България е целокупна, сбрала
земя и Бог в единство – двойна плът.
Родината за тебе е олтар сакрален,
а ти си жрец свещен, на нея отреден!

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.