# 195 Моята родина

август 4, 2020

Моята родина е прекрасна,
любовта към нея не угасва.
Светъл лъч за мен е тя –
дом, семейство, топлина!

Спирам се пред бащиния праг –
родна стряха, роден бряг.
Що за мен си ти Родино,
ти Отечество любимо?

Ти си въздуха, водата,
ти си нивите, полята.
Мирисът на идващия дъжд,
жълтата, озряла ръж.
Необятната небесна шир –
свобода, любов и мир!

Ти си пътят към дома,
там където аз ще спра.
Там утеха да намеря,
с бащин огън да се сгрея.
Весел смях да зазвънти –
спомени за детски дни.

Що за мен си ти Родино,
ти Отечество любимо?

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.