# 19 Черната ездачка

август 20, 2020

Черната ездачка

Със тихата си скръб ще се напия,
луната ще направя оплаквачка,
отровата изпила без остатък,
ще чакам смело черната ездачка,
за да я моля с нея да ме вземе
по-рано от предвиденото време
и ако трябва ще ѝ служа вярно,
ще ѝ помагам, ще ѝ бъде стреме.
Душите ще събирам вместо нея
и неговата ще оставя за накрая,
през радости и болки да премине,
и ада да познае, да прегърне рая.
Тогава ще се спусна устремена,
душата му със нежност ще обгърна,
дочакала мечтаното блаженство
в затвора тленен пак ще се завърна…

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.