# 186 ЧОВЕКЪТ В КЪСНИЯ ЧАС

август 6, 2020

Аз съм човекът във късния час,
който замислен гледа звездите.
А дали и те гледат към нас?
И търсят във нас някакъв смисъл?
Навярно така е, защото е мрак.
Навярно и те като мене будуват.
И аз им проблясвам от малкия свят.
И смисъл им давам – да съществуват.

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.