# 185 Тя

август 6, 2020

Тя

Тя е тази, топяща на човека сърцето,
преоткриваща за него морето,
помагаща му отново да види небето.

Тя железни порти отваря,
щом я усетиш тя просто запява.
Песен, караща човек да копнее.
Да обича!

Като вълна те залива
и всеки път е по-голяма, по-красива.
Пред очите тя ще грее и гори
като вечен пламък във душата
и на пепел тя ще прави самотата.

Тя е красива като сияйна усмивка.
Пламък от нея веднъж щом се разпалва,
то вечно тя не ще угасва.

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.