# 184 ПРИБРАХ СЕ У ДОМА

август 6, 2020

I’M COMING HOME

I’m coming back from war;
Still hear fighter jets roar.
Looking for a place back home:
Nothing less and nothing more.

I’m coming back from war;
An exit I never saw.
The guilt that I once bore
Has left me with no soul.

Ain’t nobody waiting for
A soldier who’s lost his soul.
Knocking on every door
Can’t seem to find my home.

I don’t wanna be a hero,
I just wanna go back home.
Ain’t nothing else I’ll be looking for,
I just wanna be back home!

ПРИБРАХ СЕ У ДОМА

Прибрах се от война —
в ушите шум от изтребител.
Търся домашна топлина,
не търся чуден избавител.

Прибрах се от война —
изход най-нечакан.
Старата вина умря —
дух погребан, неоплакан.

Никой даже и не чака
войник с изгубена глава,
търсещ напосоки в мрака
покой за своята душа.

Не, не искам аз да съм герой!
Просто исках да се прибера.
Не, не искам орден свой!
Просто искам у дома.

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.