# 181 Като кой?

август 6, 2020

Като кой?

Животът доста ме одялка,
с времето ме промени.
Събра ме с доста хора
и с доста той ме раздели.

Понякога го съдех и се сърдех
и не веднъж се давех в сълзи.
Понякога пък му благодарях,
за всичко дето той ми причини.

Не беше лесно да успея,
животът бързо отлетя.
Но знаех как аз да живея,
не пропусках да благодаря.

Като забравях колко струвам,
припомняше ми той.
Един живот живеем,
живот прекаран като “кой”?

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.