# 179 Тя е чудно красива

август 6, 2020

Тя е чудно красива,
тя е слънце през зима,
тя е мила самодива,
тя е луната синя!

Тя обича да се усмихва,
тя обича да ме гледа,
тя обича до мен да стихва,
тя обича да ме следва.

Тя е голямо момиче,
тя е мое избавление,
тя е в градина кокиче,
тя е мое вдъхновение!

Тя решава всеки мой проблем,
със замах рисува звездите.
Тя ме търси всеки божи ден,
за да ме гледа във очите.

Измъчен, но щастлив
вдишам ли спомена за нея
малко съм си ревнив,
че кой ли сега е до нея?

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.