# 172 БЕЗСИЛИЕ

август 6, 2020

Ако можех сега да напиша
всички стихове, които харесваш…
Ако можех за миг да издишам
въздуха, от който ставаш чудесница…
Ако можех пътека да стана,
която времето свързва
от зората на всички желания
до твоята зряла възраст…
Ако можех…
Но вече не мога
нищо друго – освен да съм твой.
Да стъквам от изгрева огън,
да премина през пладнето знойно
и при залез до теб да притихна
като тайна издишана буква,
наживял се и наусмихвал
само на теб и на никоя друга.

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.