# 161 ОТЕЧЕСТВО

август 6, 2020

ОТЕЧЕСТВО
/акростих/

Обич си моя, болка и молитва.
Татковина на моите деди!
Една си ти и в теб сърцето литва,
Че тук се сбъдват детските мечти.
Естествена хармония – дарена ни от Бог.
С неземна красота – кътче си от Рая.
Ти си в началото и Ти си във края.
В теб закърмени сме с майчина любов.
Отечество до гроба! Друго не желая!

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.