# 160 СЛЕДОБЕДЪТ НА СЯНКАТА

август 6, 2020

Няма какво да си кажем
но това не е от значение
когато есента гостува
поне на единия от нас
но ти връщам посланието
което не запазих
за себе си
на последната страница
на вчерашния вестник
с едно признание
което млад
и въодушевен поет
беше наградил
своето чувство
с публичност
и няма никакво значение
че в този следобед
котките са примижали
защото не те
а самото лято е приспано
и плъзва в сенките
а те са
най-удобното място
и точно затова
обръщам гръб на онази
която се влачи след мен
но ме предава
и винаги е така
когато вървя срещу слънцето.

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.