# 156 СПИ ГРАДЪТ

август 7, 2020

Измисли си звезди,
по възможност
естествени. Денем е лесно:
връщаш взетата назаем илюзия,
че да вървиш е да слагаш
слънцето в погледа,
времето в часовника,
първият крак пред втория
и все така – по релсите на нощите,
докато не стигнеш до гарата,
в глъчката на вагоните,
със суетата на купетата.
И ако все още
оцеляваме в движение,
тръгни наобратно,
брои тъмните стаи
в затворените очи на апартаментите –
виж, изнесла се е
цялата улица, махалата:
лицето на детските спомени –
докато редиш наум блокове,
алеи, гари – градове
от кубчета с букви:
азбучните герои са останали
в книгите за изчезнали видове.

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.