# 151 Относително приятелство

август 17, 2020

Относително приятелство
Върни стрелките
там, когато
не познавахме часа
и времето бе относително.
Когато
не отмервахме смеха
в минути, обещания, нетрайности,
а в изгреви
и залези.
Калта по дланите се миеше
и синките блестяха като ордени,
а бяхме,
бяхме наистина доблестни.
Очите ни – тихо обичащи –
не бяха ставали свидетели,
а устните –
съучастници…
Върни ни времето,
когато с теб
все още се познавахме.

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.