# 149 ПЕПЕРУДАТА

август 17, 2020

малките циганчета
засядат като прегорели пуканки
в гърлото на стария циганин
с влажни стъпки прохожда по лицето му
циганското лято
и за сега
което е всичко
разполага катуна си
в дерето между устните му
с трептящата върху им
прошепната-недошепната
отлетяла пе пе ру да

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.