# 148 ПЪТ ПРЕЗ ПЛАНИНИ

август 17, 2020

Животът ми – пътуване през розите,
оттам, където бях преди да се родя,
дотам – когато от света си тръгна.

Ще скрия в гънките на паметта
душевно преживяното, мечтаното.
Картините пресътворявам в себе си –
планински върхове под звездни небеса,
уханни долини със славеи и рози.
Божествена енергия трепти
над пътища и дом с любими хора –
ще помня благите им гласове,
ще взема мислите, надеждите
и любовта.

Това ще бъде моето богатство,
което придобивам от света,
преди да се превърна в цвят на роза.

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.