# 147 ИЗГУБЕНИ И ПРЕОТКРИТИ

август 17, 2020

„Поезията е това, което се губи в превода“ – Робърт Фрост

Бяхме на ръка разстояние в залата на бляновете.
Усещах вибрации помежду ни,
иносказания на непозната азбука.
Виждах усмивката ти през мен към вселената.
Не преминах въображаемата граница на близостта.
За дълго се изгубихме в превода на емоциите.

Изминали бяха векове и епохи.
И тогава те открих за своя нов прочит.
Разпознах те сякаш след много прераждания.
Нямаше тайни за мен в символите на поезията
след срещата с многоезични шедьоври,
озарени с Божия промисъл.

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.