# 142 Ако намериш диня

август 17, 2020

Ако намериш диня в тревата през ноември,
в градината, от Бог забравена, ако намериш нож,
недей да я разрязваш. За всичко има време.
Щом времето отмине… Пак идва ден, пак нощ…

Ноември пак е топъл. И даже пари ножът,
забравен върху камъка с вдлъбнатина.
Легни в тревата, суха като змийска кожа.
И не чертай прозорец по хладната кора.

Във слънцето се взирай със спуснати клепачи,
все пак надал ухо и сетил кухота.
Какво чудесно време самичък да поплачеш,
преди да се разплаче най-сетне есента.

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.