# 134 Мечтите

август 17, 2020

Колко крехки
са мечтите
задуха ли вятър
и отлитат
реят се
или потъват
забравени
или сломени.
А бяха някога,
някъде там.

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.