# 120 Там

август 18, 2020

Там

Къде е у дома сега, когато всичко хубаво и мило
от погледа ми се е скрило? Не виждам аз душа позната
и сама в спомени се скитам да диря родното… И питам!

Защо избрах си самотата? Защо забравих красотата?
Нима очаквах да намеря нещо повече от нея?
Защо от корените се откъснах? Защо Родината напуснах
и както всеки сънародник наш, по страната се представях,
но накрай света сам-сама избягах?

Защо за хората милея и междината помежду ни меря?
Защо запратих своята вяра? За какво ли търсех цяра…

Родино моя, аз ти прощавам!
В твоите недостатъци, все още себе си познавам,
но въпреки това аз заминавам,
с обещанието – все често да те навестявам.

И съвсем погълната в онуй далечно странство,
чувствам времето – превръща се в пространство.
С всяка секунда по-скоро се отдалечавам,
но в сърцето си все Там оставам.

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.