# 12 парче от икона

август 20, 2020

парче от икона

в тази църква
всичко е приключило отдавна.

пръв си тръгнал Гавраил.
не след дълго Михаил.
после всичките 12 апостоли.
Христос излязъл да ги търси
и повече не се прибрал.
Мария ги чакала дълго.
накрая премела пода,
изгасила свещите
и отнесла със себе си
парче от икона
с лика на сина си.

днес хората поставят
лицата си в празното място.
за снимка.

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.