# 114 Поетите продават на тържището любов

август 18, 2020

***

Поетите продават на тържището любов.
Сергиите са пълни, пролет е.
Каквато искаш има – луда, цветна, нежна, тежка, страстна,
мрачна като буря, вихрена…
Но аз не искам друга – търся твоята.
Проправям път през врявата, почти без дъх останал,
и намирам щанда.
Не нося много – малко музика, копнеж, едно сърце… Каквото имам.
– Прости, приятелю, но закъсня. Току-що я отнесе някой друг.
А, виж, останала е песъчинка! Ето, свети там, на дъното.
Какво ще ни дадеш за нея?
– Вземете всичко – казвам им – на мене тя ми стига.

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.