# 113 Когато си мълчим

август 18, 2020

Когато си мълчим

Прекрасно е, когато си мълчим.
Когато думите за миг излишни са
и с погледи си всичко казваме,
докосвайки се нежно със очи.

И чудно е как правиш ме значим.
Когато си в ръцете ми и в миг забравям
огорченията, бедите и покрусата,
а любовта ти във сърцето ми звучи.

Вълшебен е за мене този звук.
Когато в тишината те прегръщам
и в съзнанието ми ангели запяват,
че щастливец съм, за да си тук.

Магично е как без крила летим.
И устните ни сякаш са попътен вятър,
а телата ни в копнеж потрепват
и ни дават ясен знак, че си принадлежим.

Мистерия е, но на света напук
със всичко ще се борим и ще устоим.
Щом си в прегръдките ми и си тук
ще бъдем цяло, ще сме силни, ще горим
и нежно ще си с поглед казваме:
Прекрасно е, когато си мълчим!

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.