# 111 НА СЕДМИЯ ДЕН

август 19, 2020

НА СЕДМИЯ ДЕН

Градът осъмна с манекени.

По улиците се разхождат
и оживено разговарят.
Полират устните усмивки,
очите лъскат мисли.

Край тях децата пукат кости,
а в парка влюбените двойки
трошат ръце.
Прегръщат се, кънтят целувки,
тела потракват.

Мъже запалват си цигари,
красиво пламват –
опасно е да си дърво.

Сакати богомолци в храма
целуват целофанов Бог,
молитви дрънкат.

А на витрините – Човеци!
Жени с великолепни рокли,
мъже в убийствени костюми
крещят за помощ.

Добре скроено манекенче
витрината със смях посочи:
Виж тате, хората са голи!

Гласуване

Гласуването за 2020г приключи.